Meditasjon

Se nærmere info om sesongens meditasjonskurs under kurs/kalender

Meditasjon gjør godt for kropp og sjel

”Begynn med meditasjon, og ting vil fortsette å vokse i deg. Stillhet, klarhet, lykksalighet, sensitivitet. Og uansett hva som kommer ut av meditasjon, forsøk å ta det ut i livet. Del det, fordi alt som deles vokser fort.”
Osho

Om meditasjon

Meditasjon hjelper deg til stresse ned, finne tilbake til stillheten i deg, åpne for kreativitet og glede og oppløfter deg i en for mange av oss, overfylt og urolig hverdag. Det å våge å møte stillheten er viktig for å bli kjent med seg selv og sine egne behov.

Meditasjon er en naturlig tilstand av tilstedeværelse i nuet og en indre ro som de fleste av oss har mistet kontakten med . Det handler om å gi slipp på tanker og følelser, synke inn i oss selv og bare være i nuet.

Alle har opplevd meditative tilstander, uten selv åt ha tenkt på det som meditasjon. Du har sikkert opplevd øyeblikk hvor du bare har levd i nuet - som å ligge på en strand og kjenne solen varme, lytte til bølgene og miste begrep om tid og sted. Alle sanser er åpne og du har din fulle oppmerksomhet rettet på noe som skjer akkurat der og da.

Meditasjon virker inn på det fysiologiske

Hjertespesialist og idrettslege Erik Ekker Solberg i Oslo har ved sitt studie om meditasjonens påvirkning på kroppen, funnet at meditasjon innvirker på pulsfrekvens, melkesyre, blodtrykk, melatonin-nivå og immunforsvar.
Melatonin er et hormon som produseres i hjernen og påvirker våkenhet, søvn og stemningsleie. Melatonin-nivået viser seg å synke under meditasjon, men øker i tida etter. Dette kan forklare hvorfor søvnfunksjonen forbedres hos dem som mediterer regelmessig. Studiene viser også at hjerterytmen går ned under meditasjon.
Avspenningsprosessen, målt som fall i hjerterytmen, fortsetter de første timene etter at meditasjonen er avsluttet. Dette kan være indikasjon på at meditasjon normaliserer svingninger i hjerterytmen, sier Ekker Solberg.

Vanita og meditasjon

Meditasjon har vært en vei for meg til å finne tilbake til meg selv og et sted å finne kraft, hvile og tilstedeværelse. Jeg har vært innom forskjellige teknikker og læremestere, og bruker de jeg synes fungerer best for meg. Det er både aktive ( som innebærer dans og bevegelse i forskjellige former, pust og lyd ) og stillesittende meditasjoner. Jeg elsker også å lytte og synge til meditativ musikk og mantrasang, gjerne sammen med andre. Å meditere og lytte til meditativ musikk er svært nærende for kropp og sjel. Musikk og meditasjon kan være en døråpner inn til hjertet vårt, og bringe oss i kontakt med vårt indre hellige rom. Et rom med stillhet, fred og væren som nærer det som er sant og naturlig i oss. Hvor vi blir oppløftede, finner styrke og påfyll til å møte vårt daglige ofte så stressede og overfylte liv.
Det gjelder å finne en teknikk som passer for deg, kjennes lystbetont og som ikke er for vanskelig å gjennomføre. Se det som en gave du gir til noe dyrebart i deg selv.

 

Mine kurs i meditasjon og avspenning holdes i en feminin energi og har fokus på å få kontakt med hjertet vårt. Jeg kombinerer forskjellige teknikker, og en kveld vil alltid inneholde både bevegelser og stille meditasjoner. Vi trenger å få ut uroen i kroppen før vi kan sette oss ned og gå inn i stillheten. Jeg bruker også alltid vakker, meditativ musikk som roer og hjelper oss til å synke innover.

Ta gjerne kontakt med meg hvis det er noe du lurer på.

C

 

Foto: Vanita

 

 

 

 

 

 

 

Vise ord om meditasjon:

Whatsoever you do, do it with awareness; this is meditation. Walking, walk attentively, as if walking is everything; eating, eat with awareness, as if eating is everything; rising, rise with awareness; sitting, sit with awareness; all your actions become conscious, your mind does not travel beyond this moment, it remains in the moment, settles in the moment -- this is meditation.
Buddha

" Meditation is our natural state of silence and contentment. It doesn't belong to any religion or country, but is the very core of religiousness... It is universal. Anybody who travels the path of meditation will become peaceful and loving. This is what the world needs today. More than ever. Yes, you will have to face yourself, your thoughts and ideas, that separates you and holds you back. But your true face is of happiness. Finding that original face is the journey of meditation."
Vasant Swaha

 

Jeg sier ikke at meditasjon vil løse livets problemer. Jeg sier bare at dersom du er i en meditativ tilstand vil problemene forsvinne, ikke bli løst. Det er ikke nødvendig å løse problemer, de oppstår først og fremst i et anspent sinn.
Osho