Kunstterapi

Ved kunstterapien jeg formidler, lærer du å uttrykke og forløse følelser gjennom maling, tegning, musikk, sang, dans og andre kreative uttrykk i tillegg til meditasjon, pustebevissthet og andre kroppsorienterte øvelser. Det handler om å komme ned i kroppen og følelsene og bort fra det mentale og hodestyrte.

Se nærmere info under kurs /kalender og terapitimer

Generelt om kunstterapi
Kunstterapi er en behandlings og selvutviklingsmetode. Det åpner for et kreativt følelsesuttrykk og er en terapeutisk bearbeiding av dette uttrykket.
Den legger vekt på skapelsens psykologiske mening som betyr at mennesker igjennom en skapende prosess ( for eksempel maling, bevegelse eller musikk) i tillegg til å uttrykke seg kreativt, også skaper en bevissthet om seg selv.

Kunstterapi gir deg ny innsikt i ditt indre landskap slik at du lettere får kontakt med hva som blokkerer og stopper deg fra å leve det livet du innerst inne ønsker. Det gir bevisstgjøring om egen situasjon og åpner for kontakt med indre ressurser. Og ikke minst åpner det for en kreativitet, som for så mange av oss forsvant tidlig i barndommen.

Når en maler, tegner, skaper noe, forstår en lettere selv sitt uttrykk. Det er en måte å la kroppen uttrykke seg på uten hodet. En kan plutselig begynne å se symboler, strukturer og mønstre som tidligere har vært ukjent, og som kan gi en helt ny opplevelse og et nytt syn på seg selv. Det gir mulighet til å nå bak de språklige begrensninger, som så kan gi en dypere forståelse for sin egen situasjon.

I den kreative prosess åpnes en vei inn til kjernen i oss selv, til det stedet vi bare er, og det gir oss muligheten til å komme i dialog med den ekte og sanne delen av oss.

JEG HOLDER KURS, GRUPPER OG GIR INDIVIDUELLE TERAPITIMER HVOR JEG BRUKER KUNSTTERAPI SOM ET AV FLERE VERKTØY FOR Å KOMME ”HJEM TIL SEG SELV”

 

 

 

” Kreativitet har en langt større betydning for helsen enn det vi tidligere har vært klar over. Blant annet har enkle aktiviteter som sang og musikk positiv effekt, også ved alvorlige, kroniske sykdommer.”

Audun Myskja (Lege og forfatter av Den musiske medisin)